GEOINVENT s.r.o.

Nabízíme specializované geodetické služby při inventarizaci skladových zásob sypkých materiálů.

Provádíme přesná inventurní měření objemu (kubatur) jakýchkoli materiálů, od kameniva přes sklářské suroviny až po biomasu.

V menší míře provádíme též ostatní geodetické práce.

Proč jsme se zaměřili na poměrně úzkou skupinu zákazníků?

Má to dva hlavní důvody:

  • prvním, jak už to v životě bývá, je náhoda.
    V roce 1995 Jaroslav Jakeš, dnešní jednatel fy.Geoinvent s.r.o., dostal možnost začít provádět inventurní měření zásob sklářských surovin pro největšího tuzemského výrobce plochého skla, tehdejší - Glaverbel Czech a.s.Tato práce mu později připadala natolik zajímavá, že si ji zvolil jako směr profesního růstu. S přibývajícími zkušenostmi a stálými zákazníky se inventurní měření kubatur stalo od r.1997 stěžejní pracovní činností geodetické kanceláře Geosurv, jenž se v roce 2011 změnila na Geoinvent s.r.o.

  • druhým je skutečnost, že pro většinu geodetických firem je měření kubatur na samém okraji profesního zájmu.
    To nám dává prostor být v něčem lepší a zákazníkům nabídnout kvalitní specializované služby. Přesné vstupní údaje jsou přeci pro každou inventuru klíčové. Tento fakt, mnohokrát potvrzený v praxi, a naši stálí spokojení zákazníci, nám dali za pravdu, že jsme se vydali správnou cestou.

V současné době má Geoinvent s.r.o. dva stálé zaměstnance, jenž provádí (společně s inženýrskou geodézií) inventurní měření kubatur a dva externí pracovníky na práce v katastru nemovitostí.

V případě zajištění většího objemu prací využíváme kvalifikované zaškolené geodety spolupracující firmy.

 

Přístrojové vybavení je tvořeno špičkovými přístroji Trimble S6 Robotic,DR 5602 Robotic a GNSS NetRover Leica GS08 Viva.

Kvalita a přesnost  geodetických měření a výpočtů se řídí příslušnými normami ČSN a je deklarována razítkem úředně oprávněného zeměměřického inženýra.

Najdete nás v nově zrekonstruované kancelářské budově WERK nedaleko dolního centra Liberce.

geodézie - naše měřicí technika
© 2013 GEOINVENT s.r.o. | tel.: 603 54 34 94 | email: geoinvent@geoinvent.cz